Asya ve Avrupa Arasında

Osmanlı Tiyatro Afişleri Sergisi’ne Hoş Geldiniz!Web sitemizde Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi Asya-Afrika Dilleri ve Kültür Enstitüsü’ne ait olan ve 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında basılan Osmanlı Tiyatro Afişleri Koleksiyonu sergilenmektedir. Sitemizde kullanılan ‘Tiyatro Afişleri’ terimi, el ilanları, afişler ve programlar gibi tiyatro ile ilgili çeşitli basılı materyalleri kapsar.

Welcome to the Ottoman Theatrical Posters Exhibition !


Our website exhibits the collection of Ottoman Theatrical Posters which belongs to the Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa(ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies (TUFS). These theatrical posters were printed during the last half of the 19th and beginning of the 20th centuries in Istanbul. On our website, the term ‘Ottoman theatrical posters’ includes the fliers, posters, programmes and various other theatrical materials that were published .

Popüler afiş sıralaması İlk 5

  rütbe Görsel numarası Tiyatro Toplulukları erişim sayısı
  1 D21 Burhaneddin Bey ve Kumpanyası 226
  2 I25 Hasan Efendi ve Naşid Bey Kumpanyaları 205
  3 D20 Osmanlı Tiyatrosu 192
  4 A7 Sahne-i Milliyye-i Osmâniyye; Burhaneddin Bey ve Kumpanyası; Millî Osmanlı Tiyatrosu 152
  5 F5 Naşid Bey ve kumpanyası; Blanş Hanım v.s. 143

Popular banner ranking Top 5

  Rank Image number Theatrical Company Total count
  1 D21 Burhaneddin Bey ve Kumpanyası 226
  2 I25 Hasan Efendi ve Naşid Bey Kumpanyaları 205
  3 D20 Osmanlı Tiyatrosu 192
  4 A7 Sahne-i Milliyye-i Osmâniyye; Burhaneddin Bey ve Kumpanyası; Millî Osmanlı Tiyatrosu 152
  5 F5 Naşid Bey ve kumpanyası; Blanş Hanım v.s. 143

Afişleri ara

Search conditions

TİYATRO TABLOSU DATA TABLE TÜMÜNÜ GÖSTER SHOW ALL IMAGES

Toplam erişim sayısı:6701 Total number of access:6701