Osmanlı Tiyatro Afişleri Sergisi

Asya ve Avrupa Arasında

Table of the Theatrical Company

Görsel numarası Tiyatro Toplulukları / Company Tiyatro Toplulukları(Fransızca) / Company(French) Mîlâdî Takvîm (Gregoryen takvimi) / Gregorian calender Rûmî Takvîm / Ottoman financial calender Hicrî Takvîm / Islamic calender Tiyatronun bulduğu bölge Tiyatro Oyunlar / Play Oyunlar(Fransızca) / Play(French) Oyunun türü(genre) ve perde(act, scene) İdâreci, Rejisör, Ma‘rifetçi, Müdîr, Direktör Müellif, Muharrir Mütercimi, Mutbiki / Traduction, Resimli ana oyuncular İkinci Oyun, Oyunun türü(genre) ve perde(act/scene), tablo Müellif, Muharrir Not.
D2 027-1-a Ahmed Fehim Efendi ve Kumpanyası Haziran’ın 18inci Cumaertesi günü gündüz Hanım Efendilere mahsûs. Beyoğlu Şişli’de Osmanbey Tiyatrosu’nda Sayfiyye Tiyatrosu Soyulan Hırsız gayet eğlenceli komedi 1 perde Very Lokantası’nın Uşağı, komedi 1 perde Üçüncü oyun, Tecdîd-i Nikâh(milli komedi 1 perde). komedi, vodvil, dram, varyete
G8,  G9,  G10,  G11 052-1/2-ab Benliyan Operet Kumpanyası TROUPE BENLIAN 5 Mart 1921, Cumartesi Mart 5 Cumaertesi günü ve gecesi, gündüz sâat 2 de: Hanım Efendilere, gece sâat 8 buçuktan sabaha kadar umûma. İstanbul Şehzâdebaşı Millet Tiyatrosu’nda / Théâtre MILLET (stamboul) Dişi Horos, yâhûd Yetmişlik İhtiyarın 20 Yaşındaki Genç Karısı* şûh-meşreb mudhike 3 perde
H17 080-1-a (Binemeciyan Efendi) Mart’ın 7nci Cumaertesi günü gündüz sâat yedide Hanımlara ve gecesi sâat 2 buçukta Erkeklere mahsûs. Diğerleri Makriköy Belediye Tiyatrosu’nda Jön Türk 3 perde Nesteren, 1 perde manzûm trajedi, Abdülhak Hamid Bey Binemeciyan Efendi ‘âilesi’nin müftehiren iştirâklar ile
E4,  E5 037-1-ab Burhaneddin Bey ve Kumpanyası Burhaneddin et sa troupe 15 Temmuz 1910, Cuma Haziran’un 2nci Cuma günü sâat yedide Erkeklere mahsûs.  Anadolu yakası Erenköy Tiyatrosu’nda Arsen Lüpen ARSÈNE LUPIN 4 perde (M. Leblanc) Burhaneddin Bey Erkeklere mahsûs. “Haziran”, el ile “Temmuz” yazılır.
D21,  D22 034-2-ab Burhaneddin Bey ve Kumpanyası 18 Eylül, <1909>, Cumartesi <1325> Eylül’ün 5inci Cumaertesi günü akşamı sâat 3 te. <1327 Ramazan 3, Cumartesi> Beyoğlu Tepebaşı Belediye Tiyatrosu Şerlok Holmes SHERLOCK HOLMES 6 perdenin heyecân-âmîz ve esrâr-engîz piyesi / Pièce en 6 actes Représentation du BURHANEDDIN BEY CONON DOYLE Fransızca’ya mütercimi: Pierre Decourcelle, Türkçe’ye mütercimi: Ali Fehri. Holmes=Burhaneddin Bey El ile “3 Ramazan” yazlır.
D11,  D12 030-2-ab Burhaneddin Bey Kumpanyası; Sahne-i Teceddüd <10 Kasım, 1911, Cuma> <1327>Teşrîn-i evvel 28inci Cuma günü akşamı Erkeklere sâat 3 te 29uncu Cumaertesi günü gündüz Hanımlara sâat 7 buçukta. <1329 Zilkade 18, Cuma> İstanbul Şehzâdebaşı’nda Ferâh Tiyatrosu’nda Şerlok Holmes’e karşı Arsen Lüpen, yâhûd İngiltere’ye karşı Fransa* gayet heyecân-âmîz, dehşet-engîz dram ve eğlenceli gayet merâklı piyesi 6 perde 1 tablo muharriri: Maurice Leblanc mütercimi: Mehmed Ali Bey. Holmes=Burhaneddin Bey, Lüpen=Gavroche Tolayan Effendi “28inci Cuma günü”, el ile “29uncu Cumaertesi günü” yazılır. Damga olarak 1327 Teşrinsani 6(1911 Kasım 19 Pazar) bulunur.
C3,  C4 018-2-ab Dârülbedâyi‘-i Osmânî (10 Haziran 1920, Perşembe) 1336 senesi Haziran’ın 10uncu Pencşenbih günü gündüz sâat üçte Hanımlara, akşamı sâat on bir de umûm için. Ramazân-ı Şerîf’in 22nci İstanbul Şehzâdebaşı’nda Yeni Ferâh Tiyatrosu’nda Dört Çıhar 3 perde mudhike Mösyö Tristan Bernar(d)’ın <<Le Poulailler>> unvanlı eserinden iktibâsen, muharriri: İbnürrefik Ahmed Nuri Bey Bora, 3 perdelik piyesi Hanri Bernstein’in La Rafale unvanlı eserinden iktibâsen (muharriri:) İ. Galib Bey
E22,  E23 043-2-ab Dârüttemsîl-i Osmânî NOUVELLE TROUPE THÉATRALE Temmuz 3üncü Cumaertesi günü gündüz üçte Hanım Efendilere, ve akşamı on birde Bey Efendilere ve umûma. Diğerleri Ortaköy’de Ortaköy Tiyatrosu’nda / Théâtre d’Orta - Keuy Malikâne Kaplan* TIGRESSE ROYALE müheyyic ve müdhiş fâcia 4 perde / Tragédie Moderne en 4 actes. rejisör: Mlle Ester Moréno, müdîr: Nureddin Bey. muharriri: Djivanni(Giovanni) Verga Traduction: Mlle Moréno et Fahir Bey. İkinci Nikâh Gecesi?, komedi 1 perde muharriri: İbnürrefik Ahmed Nuri Bey Mlle Moréno, Peşte Konservatuvarı mezunu.
F21,  F22 049-2-a Dârüttemsîl-i Osmânî Kânûn-ı evvel 1 Çaharşenbih gündüz : tamam 1 1/2 de Hanım Efendilere - gece : tamam 8 3/4 te Bey Efendilere ve umûma. İstanbul Şehzâdebaşı {Millet} Tiyatrosu’nda Zor Nikâh meşhur âlem mufassal ve millî mudhike 1 perde müellifi: Molière mutbiki: Ahmed Vefik Paşa merhûm
G3,  G4,  G5,  G6 051-1/2-ab Dârüttemsîl-i Osmânî Teşrîn-i sânî 23 Çaharşenbih gündüz : tamam 1 de Hanım Efendilere - gece : tamam 8 buçukta umûma. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Millet} Tiyatrosu’nda Kayseri Bülbülleri millî taklîdli modern mudhike 3 perde
B20,  B21 015-2-ab Dârüttemsîl-i Osmânî SCÈNE NATIONALE OTTOMANE 10 Haziran 1920, Çarşamba (1336) Haziran 10 Çaharşenbih, gündüz: tamam 15 te Hanım Efendilere, gece tamam 22 de âile ile umûma. İstanbul Ma‘lûl Gazîller Tiyatrosu’nda, Şehzâdebaşı / THÉATRE DES INVALIDES STAMBOUL Malikâne Kaplan Tigresse Royale meşhur âlem sinema dramı 4 perde / Tragédie moderne en 4 actes Djivanni(Giovanni) Verga Traduction: R. Erdjimend Bey. İkinci Nikâh Gecesi?, fevkalâde gülünclü, şik komedi 1 perde muharriri: Dârülbedâyi‘-i Osmânî hey‘et-i edebiyyesi a‘zâsından İbnürrrefik Ahmed Nuri Bey Efendi / Superbe comedie en 1 acte de AHMED NOURİ BEY
J6,  J7 00b-1-ab Dârüttemsîl-i Osmânî; Blanş Hanım; Komik Hasan Efendi - Kadın Pençesi!* fâcia 4 perde müdîr: Nureddin Bey Bedia Hanım=Blanş Hanım Penbe Konağın Davetsiz Misâfirleri?, fevkalâde gülünclü 2 perdelik mudhike Komik Hasan Efendi tarafından
I24 111-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası (18 Ocak 1900, Perşembe) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 16ncı Çaharşenbih gün akşamı ya‘nî Pencşenbih gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Vezneciler’de} vâki‘ tiyatroda Kızıl Hokkabâz 14 perde 16 tablo Şevki Efendi idâresinde Roman müellifı: Xavier de Montépin, muharriri: Mehmed Şevki
B7 011-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası (26 Ocak 1900, Cuma) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 24ncü Pencşenbih gün akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Vezneciler’de} vâki‘ tiyatroda Deniz Kızları komedi dram 5 perde 3 tablo Şevki Efendi idâresinde
I2 090-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası (29 Ocak 1900, Pazartesi) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 27nci Pazar günü akşamı ya‘nî Pazartesi gecesi. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Vezneciler’de} vâki‘ tiyatroda Şâirin Kızı gülünclü ve şiirli oyun 4 perde Şevki Efendi idâresinde
B4 010-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası (31 Ocak 1900, Çarşamba) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 29ncu Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Vezneciler’de} vâki‘ tiyatroda Bî-günâh Kadın, yâhûd Zavvallı Zevce (5 perde: el ile yazılır) Şevki Efendi idâresinde
I12 099-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası (26 Haziran 1900, Salı) 1316 senesi Haziran’ın 13üncü Salı günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Papasbağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Leylâ ile Kays trajedi 6 perde Şevki Efendi idâresinde
H6 069-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası Ramazân-ı Şerîf’in 8inci Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Vezneciler’de} vâki‘ tiyatroda Lezâiz-i Aşk şarkılı oyun 4 perde Şevki Efendi idâresinde muharriresi: Peruz Hanım
H7 070-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası Îd-i Şerîf’in 3üncü günü gündüz sâat 7 de. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Vezneciler’de} vâki‘ tiyatroda Mahâret komedi dram 5 perde Şevki Efendi idâresinde
I10 097-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası <4 Temmuz, 1899, Salı> <1315>İşbu Haziran’ın 22nci Salı günü gündüz sâat 7 buçukta. <1317 Safer 24, Salı> Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Çifte Köy Düğünü şarkılı oyun 4 perde Şevki Efendi idâresinde, meşhur komik Hamdi Efendi birlikte
B19 015-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası <11 Temmuz, 1899, Salı> <1315>İşbu Haziran’ın 29uncu Salı günü gündüz sâat 7 buçukta. <1317 Rebîülevvel 2, Salı> Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Leylâ ile Kays trajedi 6 perde Şevki Efendi idâresinde, komik Hamdi Efendi birlikte Balkçı Abdi, yâhûd Şeytân Külâhı, gayet gülünclü komedi 1 perde
J3 115-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası <8 Ağustos, 1899, Cuma> <1315>İşbu Temmuz’un 27nci Salı günü gündüz sâat 7 de. <1317 Rebîülevvel 30, Salı> Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Papas Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Bir Kadının Hîlesi gülünclü ve rakslı komedi 5 perde 2 tablo Şevki Efendi idâresinde, Hamdi Efendi ile birlikte “Kadı köyü’nde Zamboğlu Bahçesi’nde At canbazhâne tiyatrosu’nda” diye el ile yazılır.
A9 003-2-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 10uncu Salı günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Sevdâ mı Heyhat feeri oyun 3 perde 7 tablo Şevki Efendi idâresinde, Hamdi Efendi ile birlikte Çıngrak, gayet gülünclü komedi 1 perde, Hamdi Efendi
I11 098-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 18inci Salı (g)ünü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Zambuoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda N ve B harfları, yâhûd Pederini Âşıkına Tercih Eden Bir Kız eğlenceli oyun 5 perde Şevki Efendi idâresinde, Hamdi Efendi birlikte
A6 002-2-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 24üncü Salı günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Bir Kadının İntikamı komedi dram 5 perde 2 tablo Şevki Efendi idâresinde, Hamdi Efendi birlikte
I16 103-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 24üncü Salı günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Bir Kadının İntikamı komedi dram 5 perde 2 tablo Şevki Efendi idâresinde, Hamdi Efendi birlikte
H5 068-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 31inci Salı günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Aktris, yâhûd Sevdâ Fâciaları komedi dram 4 perde Şevki Efendi idâresinde, Hamdi Efendi ile birlikte gayet gülünclü komedi 1perde, Hamidi Efendi
I15 102-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Eylül’ün 6ncı Pazar günü gündüz sâat 7 de mükemmel sûrette icrâ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Söğüdlü Çeşme’de Zambaoğlu Bahçesi’ndeki tiyatroda Uykuda Seyâhat feeri oyun 1 perde 12 tablo Şevki Efendi idâresinde
B24 017-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Eylül’ün 21üncü Salı günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Kızının İkmâl Nâmûsu içün İstirâhâtını K(hasar) Eden bir Peder komedi dram 4 perde Şevki Efendi idâresinde, Hamdi Efendi birlikte
I21 108-1-a Eğlencehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Teşrîn-i sânî’nin 6ncı Cumaertesi günü akşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Vezneciler’de} vâki‘ tiyatroda Kızıl Hokkabâz* 14 perde 16 tablo Şevki Efendi idâresinde roman müellifı: Xavier de Montépin, muharriri: Mehmed Şevki komedi 1perde umûmu kumpanyası
C14 022-1-a Gülünchâne Kumpanyası (25 Eylül 1885, Cuma) 1301 senesi Eylül’ün 13üncü Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Üsküdar’da Bağlarbaşı’nda vâki‘ Osmanlı Tiyatrosu’nda Meşakkatin Meserreti millî dram 4 perde Abdürrezak Efendi’nin zîr-i idâresinde Abdi komedi 1 perde Abdürrezak Efendi tarafından Ermeni harfiyle 1884 yazılır.
I17 104-1-a Hân Kolu Kumpanyası İşbu Temmuz’un 4üncü Pazar günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Göztepe’de vâki‘ Nerdban karyesi’nde Mama nâm mesîrede Gülünclü Mektuplar gülünclü mıksal oyunu Kanbur Mehmed Efendi ma‘rifetiyle Kâr-ı kadîm orta oyunu
B22 016-1-a Handehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 4üncü Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Vahşiler* şarkılı komedi 5 perde / eğlenceli lu‘biyyât 4 perde idâre K. İsmail gayet gülünclü komedi 1 perde, umûm kumpanya
G13 053-1-a Handehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 6ncı Pazar günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Fakîr Çamaşırcılar* komedi dram 4 perde idâre K. İsmail gayet gülünclü komedi 1 perde, umûm kumpanya tarafından
G18 056-1-a Handehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 8inci Pazar günü sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Penbe Kız operet komik 3 perde idâre K. İsmail ve Komik Hakkı Efendi Afişin aşağı kısmı hasar.
G16 054-1-a Handehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 11inci Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Lostracılar* komedi 4 perde idâre K. İsmail gayet gülünclü komedi 1 perde
B13 013-1-a Handehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 13üncü Pazar günü (hasar) bed’ olunacaktır. (hasar) Merdûd Delikanlı komedi dram 5 perde 1 tablo idâre K. İsmail gayet gülünclü komedi 1 perde
I14 101-1-a Handehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Ağustos’un 27ncı Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Ahlâksız Vâlidenin ‘İffetli Kızı, yâhûd Harâb Otelde Dokuz Numerolu Oda* komedi dram 7 perde idâre K. İsmail ve Komik Hakkı Efendi roman mütercimi: Halil İbrahim Efendi, tiyatroya tertibi: İsmail Efendi gayet gülünclü pandomima 1 perde, Paskalyan Efendi ve kumpanyası
 A16 005-2-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Eylül’ün 19uncu Pazar günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Papas Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Şehirliye Köylü Gelin şarkılı ve rakslı vodvil 4 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde
F20 049-1-a Handehâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Kânûn-ı evvel’in 18inci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te; (2nci oyun)İşbu Kânûn-ı evvel’in 19uncu Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda vâki‘ Bir Aktörün Mu‘âşakası dram 6 perde Küçük İsmail ve Komik Hakkı Efendiler idâresinde Bir Kadının Hayatı, dram komedi 4 perde 2 tablo
I25 112-1-a Hasan Efendi ve Naşid Bey Kumpanyaları <12 Ocak 1915, Salı> <1330> Kânûn-ı evvel 30 Salı gündüz Hanımlara-gecesi umûma mahsûs. <25 Safer 1333, Salı> İstanbul Şehzâdebaşı’nda Ferâh Tiyatrosu’nda Evvel Zaman İçinde şarkılı ve gülünclü masal 4 perde Hasan Efendi ve Naşid Bey Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin 650nci sene-i devriyyesi şerefine.
E12 039-2-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (8 Haziran 1888, Cuma) İşbu 1305 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 27nci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda Mehmed Efendi Kırâathânesi’nin bağçesinde vâki‘ müceddeden inşâ‘ olunan tiyatroda Atala, yâhûd Amerika Vahşîleri* rakslı dram 5 fasıl Hasan Efendi’nin idâresinde tiyatro müellifi: Chateaubriand, roman müellifi Saadetlü Mahmud Ekrem Bey Efendi Hazretleri
A25 008-2-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (16 Haziran 1899, Cuma) İşbu 1315 senesi Haziran’ın 4üncü Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Papas Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Şüpheli, yâhûd Düğünde Mahkûmiyet gülünclü oyun(hasar) idâre-i Hasan
 J2 114-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (23 Haziran 1899, Cuma) İşbu 1315 senesi Haziran’ın 11inci Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Papas Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Cahûd, yâhûd Esrâr-engîz Kadın feeri dram 11 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, K. Mehmed Efendi tarafından
 G21 059−1−a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (15 Kasım 1899, Çarşamba) İşbu 1315 senesi Teşrîn-i sânî’nin 2nci Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda vâki‘ tiyatroda Bir Pederin İntikamı şarkılı ve rakslı oyun 5 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 G19 057-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (4 Ocak 1900, Perşembe) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 2nci Çaharşenbih günü akşamı ya‘nî Pencşenbih gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda vâki‘ tiyatroda Siyâh Peçeli Kadın feeri ü gülünclü oyun 5 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 C8 020-1-b Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (14 Ocak 1900, Pazar) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 12nci Cumaertesi günü akşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda vâki‘ tiyatroda Hasretle Vuslat, yâhûd Mahabbette Sebât gülünclü ve rakslı oyun 4 perde 2 tablo idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 G22 060-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (15 Ocak 1900, Pazartesi) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 13ünci Pazar günü akşamı ya‘nî Pazarertesi gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda vâki‘ tiyatroda Araba ile Devr-i âlem, yâhûd Buzlar Üzerinde Bahr-i Müncemid-i Şimâli’ye Seyâhat fennî oyun 10 perde 5 tablo idâre-i Hasan Jules Verne gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 I7 094-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (26 Ocak 1900, Cuma) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 24üncü Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda vâki‘ tiyatroda İfrîtler gülünclü oyun 5 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 B16 014-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (25 Mayıs 1900, Cuma) İşbu 1316 senesi Mayıs’ın 12nci Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Zanbaoğlu Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Hasretle Vuslat* gülünclü ve eğlenceli oyun 4 perde 2 tablo idâre-i Hasan  gayet gülünclü komediya 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından 12nci, el ile 19uncu yazılır.
 H24 087−1−a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (25 Mayıs 1900, Cuma) İşbu 1316 senesi Mayıs’ın 12nci Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Zanbaoğlu Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Hasretle Vuslat* gülünclü ve eğlenceli oyun 4 perde 2 tablo idâre-i Hasan  gayet gülünclü komediya 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından 12nci, el ile 19uncu yazılır.
 A20 007-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (29 Haziran 1900, Cuma) 1316 senesi Haziran’ın 16ncı Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Papas Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Merdûd Karı gülünclü eğlenceli oyun 5 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından “Papas Bağçesi”, el ile “Zambaoğlu Bağçesi” yazılır
 C5 019-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (22 Temmuz 1900, Pazar) 1316 senesi Temmuz’un 9uncu Pazar günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Zanbaoğlu Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Gelin Odası gülünclü ve rakslı oyun 4 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 H20 083-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (17 Ağustos 1900, Cuma) 1316 senesi Ağustos’un 4üncü Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Zanbaoğlu Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Fakîr Sandıkkâr* cinâî ve gülünclü ve hissî oyun 5 perde idâre-i Hasan   gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 B10 012-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (21 Ocak 1900, Pazar) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 19uncu Cumaertesi günü akşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Direklerarası’nda vâki‘ tiyatroda Vâh, yâhûd Orfano Köyü Köprüsü Vak‘ası feeri oyun 5 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 G7 051-3-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (7 Haziran 1901, Cuma) İşbu 1317 senesi Mayıs’ın 25inci Cuma günü gündüz sâat 7de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Bekci, yâhûd İki Gaib Hemşîreler gülünclü oyun 4 perde Hasan Efendi idâresinde gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 E24 044-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (30 Haziran 1901, Pazar) İşbu 1317 senesi Haziran’ın 17nci Pazar günü gündüz sâat 7de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Tâli‘siz Kızcağız gülünclü oyun 4 perde Hasan Efendi idâresinde gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
A12,  A13 004-2-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası (4 Aralık 1903, Cuma) 1321 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 14üncü Cuma günü akşamı ya‘nî Cumaertesi gecesi sâat 3te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Dileklerarası’nda vâki‘ {Ferâh} Tiyatrosu’nda Peçeli Sâiller gülünclü oyun 6 perde 2 tablo idâre-i Hasan gülünclü komedi 1 perde, umûm kumpanya tarafından
 I6 093-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası Şubat’ın 5inci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Dileklerarası’nda {Ferâh} nâm tiyatroda Para Dolabı cinâî ve hissî oyun 8 perde 2 tablo idâre-i Hasan
 H2 065-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Haziran’ın 12nci Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Papaz Bağçesi’nde müceddeden inşâ‘ olunan tiyatroda Şüpheli, yâhûd Düğünde Mahkûmiyyet gülünclü ve rakslı oyun 4 perde idâre-i Hasan komedi 1 perde, umûm kumpanya tarafından
 A3 001-2-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Agustos’un 7nci Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Papaz Bağçesi’nde müceddeden inşâ‘ olunan tiyatroda (Vâh, yâhûd) Orfano (Köyü K)öprüsü (Vak‘as)ı* feeri oyun 5 perde idâre-i Hasan muharriri ve mürtebi: Kamil Efenedi gülünclü komedi 1 perde, K. Mehmed Efendi tarafından
 G25 063-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası Ağustos’un 12nci Pazar günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Simone Mari SIMONNE et MARIE cinâî ve gülünclü oyun 9 perde 5 tablo idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 1 perde, Kanbur Mehmed Efendi tarafından
 H22 085-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası; Orta Oyunu Kumpanyası İşbu Ağustos’un 24üncü Salı günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Göztepe’de vâki‘ {Mama} nâm mesîre-gâhda Mandıra Safâsı, yâhûd Uyku Bedâlâsı İki buçuk saatlik mufassal oyun Komik Hasan Efendi idâresinde Yirmi beş kişiden mürekkeb Orta Oyunu Kumpanyası
 I23 110-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası Troupe Comique Ottomane 2 Eylül, Perşembe İşbu Eylül’ün 2nci Pencşenbih günü gündüz sâat 7 de, Kadınlara mahsûs. Akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te Erkeklere mahsûs. Diğerleri Makriköyü’nde Sakızağacı’nda vâki‘ Sefk Tiyatrosu’nda / Théâtre d’été Makri-Keuy Sadâkat Zâyi‘ olur mu, yâhûd Köy Eğlencesi LA FIDÉLITÉ SE PERO-ELLE? şarkılı ve rakslı oyun 4 perde 2 tablo idâre-i Hasan Çıngrak, gayet gülünclü komedi 1 perde, umûm kumpanya tarafından
 G23 061-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası Eylül’ün 3üncü Pazar günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde {Zanbaoğlu} Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Simone Mari, yâhûd Parlaşız Mezâristânı Cinâyeti* SIMON et MARIE cinâî oyun 9 perde Hasan Efendı idâresinde
 E16 041−1−a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası; Orta Oyunu Kumpanyası İşbu Eylül’ün 7nci Salı günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Göztepe’de vâki‘ {Mama} nâm mesîre-gâhda Gözlemeci İki buçuk sâatlik mufassal oyun Komik Hasan Efendi idâresinde, Karagöz Mehmed Efendi ma‘rifetiyle İbişin Sarhoşluğu, gayet gülünclü komediya 2 perde, Kanbur Mehmed Efendi ve umûm kumpanya tarafından Yirmi beş kişiden mürekkeb Orta Oyunu Kumpanyası
 H11 074-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Eylül’ün 10uncu Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Papas Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Firâklı Nâmeler gülünclü ve rakslı oyun 4 perde idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 2 perde, K. Mehmed Efendi tarafından
 E13 040-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası İşbu Eylül’ün 11inci Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Papaz Bağçesi’nde müceddeden inşâ‘ olunan tiyatroda Dârûh feeri oyun 6 perde idâre-i Hasan komedi, K. Mehmed Efendi tarafından
 E1 036-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası; Orta Oyunu Kumpanyası İşbu Eylül’ün 14üncü Salı günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Göztepe’de vaki {Mama} nam mesîre-gâhda Sahte Mîrâsyedi İki buçuk sâatlik mufassal oyun Komik Hasan Efendi idâresinde, Karagöz Mehmed Efendi ma‘rifetiyle İbişin Sarhoşluğu, gayet gülünclü komediya 2 perde, Kanbur Mehmed Efendi ve umûm kumpanya tarafından Yirmi beş kişiden mürekkeb Orta Oyunu Kumpanyası
 G20 058-1-a Hayâlhâne-i Osmânî Kumpanyası; Orta Oyunu Kumpanyası İşbu Eylül’ün 21inci Salı günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Göztepe’de vâki‘ {Mama} nâm mesîre-gâhda İki Aşkın bir Ma‘şûkası İki buçuk sâatlik mufassal oyun idâre-i Hasan gayet gülünclü komedi 2 perde, Kanbur Mehmed Efendi ve umûm kumpanya tarafından Yirmi beş kişiden mürekkeb Orta Oyunu Kumpanyası
F16,  F17,  F18,  F19 048-2-a Komedi Kumpanyası; Halk Tiyatrosı; Milli Operetler Hey‘eti <2 Kasım 1923, Cuma> <1339>Teşrîn-i sânî 2 Cuma, gündüz tama(m) 2 1/2 de umûma, tamam 8 1/2 de umûma. <22 Rebîülevvel 1342, Cuma> İstanbul Şehzâdebaşı’nda <<Ferâh>> Tiyatrosu’nda Leblebci Horhor Ağa meşhûr ‘âlem operet 3 perde Komedi Kumpanyası idâre: Hasan Efendi, Halk Tiyatrosu müdîr: Naşid Bey, Milli Operetler Heyyeti idâre: Rozali Hanım bestekâr: Çuhaciyan’ın en nefis eseri. Leblebci Horhor Ağa=Naşid Bey, İbiş-Leblebci'nin çırağı= Hasan Efendi Meşhûr Komik Hasan Efendi-Naşid Bey karşı karşıya bir sahnede, Üç kumpanyası birlikte.
 I3 091-1-a Mesîre Tiyatrosu (26) Temmuz 1903, Pazar İşbu Temmuz'un 13üncü Pazar günü akşamı ya‘nî Pazarertesi gecesi sâat 3 te. Anadolu yakası Üsküdar’da Bağ(larbaşı’nda vâki‘ tiyatroda) Baronun Meserreti komedi 3 perde Ârâm Mınak Efendi idâresinde, Çaprasid Efendi ma‘rifetiyle Komedi 1 perde  komedi・vodvil
 I22 109-1-a Mesîre Tiyatrosu (9 Ağustos) 1903, Pazar İşbu Temmuz’un 27nci Pazar günü akşamı ya‘nî Pazarertesi gecesi sâat 3 te. Anadolu yakası Üsküdar’da Bağlarbaşı’nda Şevki Efendi’nin icrâ-yı lu‘biyyât ettiği tiyatroda Üç Şabka(Şapka)* komedi 3 perde Ârâm Mınak Efendi idaresinde, Çaprasid Efendi marifetiyle mütercimi: Osmanlı Dram Kumpanyası müdîri Mınak Efendi komedi・vodvil
 F10 047-1-a Mesîre Tiyatrosu (23) Ağustos 1903, Pazar Ağustos 10uncu Pazar günü akşamı ya‘nî Pazarertesi gecesi sâat 3 te. Anadolu yakası Üsküdar’da Bağlarbaşı’nda Şevki Efen(di’nin icrâ-yı lu‘biyyât ettiği tiyatroda) Madam Mongoden komedi 3 perde Ârâm Mınak Efendi idâresinde, Çaprasid Efendi ma‘rifetiyle komedi・vodvil
D7,  D8 029-1-ab Mesîre Tiyatrosu TROUPE OTTOMANE MESSIRÉ: Comédie-Vaudeville 6 Mart 1904, Pazar Şubat’ın 22nci Pazar günü sâat 7 buçukta. Beyoğlu Tepebaşı Belediye Tiyatrosu / THEATRE MUNICIPAL DES PETITS-CHAMPS Madam Bonnuvar Les Surprisses du Divorce komedi 3 perde / VAUDEVILLE EN 3 ACTES Çaprasid Efendi idâresinde / Derigée par: Mr. TCHAPRASDE, Direction: JEAN TAMBOURIDIS A. BISSON Hanri Mokurova ve Jerar / LES MAUCROIX, komedi dramatik 3 perde / EN 3 ACTES A. DELPIT komedi vodvil
D15,  D16 032-1-ab Millet Tiyatrosu (16/17 Haziran 1913, Pazartesi/Salı) (1329)Şehr-i Haziran’ın 3üncü Pazarertesi günü akşamı ve 4üncü Salı günü akşamı sâat alafranga 9 da. (1331 Receb 11/12, Pazartesi/Salı) Diğerleri Bursa Tiyatrosu’nda Birinci gece: Ma‘sûm Katil dram 3 perde müdîr-i mes’ûl: Kemal Emin Bey, müdîr-i umûr: Mehmed Halid Bey Resimli ana oyuncular: Ertuğrul Muhsin bey, M.elle Marie, Kemal Emin Bey, Atıf bey, Behzad bey, Rifat bey, Niyazi bey, Kamil bey, Birinci gece2): Fenar Bekcileri, dram 1 perde İkinci gece1): Kapatma, Kemal Emin Bey’in piyesi 2 perde, 2)Şikago Çiftçisi, komedi 2 perde, 3): Kör, dram 1 perde
C15,  C16 022-2-ab Millî Osmanlı Tiyatrosu; Heveskârân Cem‘iyyeti TROUPE NATIONALE OTTOMANE 24 Ekim 1908, Cumartesi, à 8:30 h. du soir (1326)Ramazân-ı Şerîf’in 28inci Cumaertesi günü akşamı sâat üçe çâryek kalarak. Beyoğlu Beyoğlu’nda Tepebaşı Belediye Tiyatrosu / THÉATRE MUNICIPAL DES PETITS-CHAMPS Sabah-ı Hürriyet LE RÉVEIL DE LA LIBERTÉ millî oyun 5 tablo müdîr / Direction: Stavro Papadopoulos muharriri: Hüseyin Kami Bey
 C18 023−2−a Millî Osmanlı Tiyatrosu; Heveskârân Cem‘iyyeti TROUPE NATIONALE OTTOMANE, SOCIÉTÉ D’AMATEURS 17 Ocak 1909, Pazar, à 9 h. du soir İşbu 1324 senesi Kânûn-ı sânî’nin 4üncü Pazar günü akşamı sâat 4 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Tepebaşı Belediye Kışlık Tiyatrosu / THÉATRE MUNICIPAL DES PETITS-CHAMPS Besâ, yâhûd Ahdde Vefâ LA VENDETTA millî oyun 6 perde Direction: Stavro Papadopoulos merhûm Şemseddin Sami Bey sanatkâr-ı şehîr Mınakyan Efendi’nin birlikte
C11,  C12 021-1-ab Millî Osmanlı Tiyatrosu; Heveskârân Cem‘iyyeti TROUPE NATIONALE OTTOMANE 6 Şubat 1909, Cumartesi, à 9 h. du soir İşbu 1324 senesi Kânûn-ı sânî’nin 24üncü Cumaertesi günü akşamı sâat 3 te. Beyoğlu İsporting Kulub Tiyatrosu / THÉATRE SPORTING CLUB Sabah-ı Hürriyet LE RÉVEIL DE LA LIBERTÉ millî oyun 5 tablo Direktor / Directeur: Reşad Rıdvan Bey muharriri: Hüseyin Kami Bey
C6,  C7 019-2-ab Millî Osmanlı Tiyatrosu; Naşid Bey ve Kumpanyası Mart 16ncı Salı, gündüz tamam 1 1/2 de Hanım Efendilere gece tamam 8 1/2 de umûma. İstanbul Şehzâdebaşı’nda {Millet} Tiyatrosu’nda Yedi Kule Esrârı!* hakayık târihiyyeye müste(hasar) dram 4 perde Surpik Dudu, taklîdli mudhike 2 perde, sanatkâr-ı şehîr Naşid Bey ve kumpanyası tarafından
 J1 113-1-a Millî Osmanlı Tiyatrosu Nisan’nın 26ncı Pencşenbih günü gündüz sâat 7 de Hanım Efendilere ve gece dahi iki buçukta Bey Efendiye. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Şark Tiyatrosu’nda Feth-i Celîl-i Kostantiniyye, yâhûd Sultân Mehmed-i Fâtih* şâhâne oyun 4 perde: târih-i Osmânî’nin en şânlı kısmı direktörü: Jozef Volf, rejisör: Reşad ve Nureddin Beyler Oduncu, millî mudhike 2 perde Gündüz yalnız Hanımlara mahsus. Gece Erkeklere mahsus.
C25,  D1 026-2-ab Millî Osmanlı Tiyatrosu İşbu Haziran’ın 16ncı Cumaertesi günü gündüz (7) de Hanım Efendilere akşamı (2 buçuk) ta Bey Efendilere. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Şark Tiyatrosu’nda Toska, yâhûd İtalya Mazâlimi! (Tosca) müdhiş dram: 4 perde rejisör: Reşad Bey, müdîr-i mes’ûl: Kami Bey Gündüz yalnız Hanımlara mahsus. Gece Erkeklere mahsus. Sinematograf
C9,  C10 020-2-ab Millî Osmanlı Tiyatrosu Haziran’ın 24üncü Pazar günü gündüz tamam altı buçukta Hanım Efendilere ve Bey Efendilere. Diğerleri Boğaz içi’nde Sarıyâr’da Fındıksuyu’nda Sultân Mehmed Fâtih* hakikî ve târihî muhteşem piyesi 4 perde rejisör: Reşad Bey, müdîr-i mes’ûl: Kami Bey
 E6 037-2-a Millî Osmanlı Tiyatrosu Troupe Nationale Ottomane 27 Haziran, Çarşamba Haziran’ın 27nci Çaharşenbih günü gündüz alaturka sâat 7 de ve gece sâat 2 buçukta. Beyoğlu Şişli’de Osman Bey Gazinosu Bağçesi’nde / TÉATRE DU JARDIN OSMAN BEY-CHICHLI Esrâr-engîz bir Adam, yâhûd Ailede Şahsî Menfaatler* L’HOMME MYSTERIEUX hissî dram 3 perde rejisör: Reşad Bey, müdîr-i mes’ûl: Kami Bey Kabakçı Ca‘fer’in Düğünü, oyun 1 perde Gündüz yalnız Hanımlara mahsus. Gece Erkeklere mahsus.
J4,  J5 00a-1-ab Millî Temâşâ Hey‘eti - Nasreddin Hâce, yâhûd Naşid Bey Mektebe Başlıyor gayet gülünclü komedi 3 perde 1 tablo müdîr: Naşid Bey Salih=Naşid Bey
 D19 033-2-a Muhiddin Bey 2 Şubat 1909, Salı, à 9h. du soir Kânûn-ı sânî’nin 20nci Salı günü ahşamı sâat 4 te. Beyoğlu Tepebaşı Kışlık Tiyatrosu’nda / THÉATRE D’HIVER DES PETITS-CHAMPS. Anjelo, yâhûd Padva Zâlimi TYRAN DE PADOUE hâile 5 perde / Tragédie en 5 Actes VICTOR HUGO
F2,  F3,  F4,  F5 045-1-ab/2-ab Naşid Bey ve kumpanyası; Blanş Hanım v.s. 10 Mart, Çarşamba, à 9 h. du soir Mart 10 Çaharşenbih gündüz Hanımlara-gece Beylere. İstanbul Şehzâdebaşı {Millet} Tiyatrosu’nda / THÉATRE MILLET (STANMBOUL) Efeler Arasında! millî şarkılı âşkâne oyun 3 perde: komedi 3 perde Naşid Bey idâresinde tekmîl kumpanyası ile birlikte tüysüz efe=Blanş Hanım
F11,  F12,  F13,  F14 047-2/3-ab Naşid Bey ve kumpanyası Temmuz 27 Cuma. Beyefendiler ve Hanımefendiler birlikte. Bayramın dördüncü günü ve akşamı. Gündüz sâat birden müta‘akıb günün sabahına kadar bir gün bir gece bila fâsıla devâm etmek üzere. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Mısırlıoğlu Bağçesi’nde Harem Ağası Eğleniyor! gayet gülünclü ve taklîdli oyun 3 perde Naşid Bey ve kumpanyası Şeytanlar, gayet gülünclü oyun 1 perde Naşid Bey idaresinde 40 kişilik Orta Oyunu Kumpanyası tarafından 3)gece: ‘Akîde Şekeri: mükemmel orta oyunu, 4)gece: Kitirci: şarkılı rakslı millî oyun 4 perde.
F23,  F24,  F25,  G1 050-1-ab Naşid Bey ve kumpanyası Eylül 14 Pencşenbih Gündüz sâat birden müta‘akıb günün sabahına kadar bir gün, bir gece bila fâsıla devâm etmek üzere. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Mısırlıoğlu Bağçesi’nde İzmir Zeybekleri* şarkılı rakslı millî oyun 3 perde Naşid Bey, Ali Riza Efendi, ile Blanş Hanım, Şamram Hanım ve kumpanyası Penbe=Blanş Hanım Leblebici, Naşid Bey, Blanş Hanım ve tekmîl aktörisler Naşid Bey’in idaresinde Osmanlı Komedi Kumpanyası: Ali Rıza Bey’in idâresinde Mesîrethane-i Osmânî kumpanyası: Blanş Hanım idâresinde Şamram Hanım iştirak ile Düet raks kumpanyası 3)gece: Çifte Ortaklar, 4)İs(ti)klâl-i Osmanî
F8,  F9 046−2−ab Naşid Bey ve tekmîl kumpanyası (3 Ağustos 1920, Salı) (1)336 Ağustos’un 3üncü Salı günü gündüz sâat 3 te Hanımefendilere, gece sâat 10 buçukta umûma. İstanbul Şehzâdebaşında Millet Tiyatrosu’nda Ma‘lûl Gazîller Sineması Nasreddin Hoca 3 perde sinema
 H21 084-1-a Orta Oyunu Kumpanyası İşbu Temmuz’un 25inci Salı günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Göztepe’de vâki‘ Mama nâm mesîrede Kavuklu’nun Gelin Olması gayet gülünclü oyun 1 fasıl Ali Rıza Efendi idâresinde, meşhur Kavuklu Hamdi Efendi ma‘rifetiyle
 G12 052-3-a Orta Oyunu Kumpanyası İşbu Eylül 1inci Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Göztepe’de vâki‘ Mama nâm mesîrede İki buçuk Sâatlik (hasar) gayet gülünclü lu‘biyyât Ali Rıza Efendi idâresinde, meşhur Komik Hamdi Efendi ma‘rifetiyle Yirmi beş kişiden mürekkeb Orta Oyunu Kumpanyası
E2,  E3 036-2-a Osmanlı İttihâd Kumpanyası Kânûn-ı sânî’nin on üçüncü Salı günü akşamı Çaharşenbih gecesi. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Şevki Efendi’nin oynadığı tiyatroda Mâliyye, yâhûd Mübreme Pusulası ibret-âmiz temaşâ 3 perde muharriri: Hüseyin Kazım Bey Dolapta Kim Var?, mudhike 1 perde muharriri: Hüseyin Kazım Bey
 E21 043-1-a Osmanlı Komedi Kumpanyası İşbu Eylül’ün 24üncü Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ ile. Anadolu yakası Kadıköy’de Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Mağdure Kız* komedi 4 perde 1 tablo Hakkı Efendi idaresinde gayet gülünclü komedi 1 perde, Âtıf Efendi tarafindan
E25,  F1 044−2−a Osmanlı Komedi Kumpanyası Temmuz’un 27nci Cuma günü sâat 8 den ertesi gününe kadar: bir gün bir gece.  İstanbul Saracıhanebaşı Caddesi’nde Leylî ve Nahârî Rehber-i İttihâd-ı Osmanî Mektebi:zükûr ü inâs - İbtidâî, Rüşdî, İdâdî Bağçesinde Köy Eğlencesi şarkılı ve eğlenceli oyun 4 perde Çoban kırı(çoban kızı olabilir), gayet gülünclü oyun 4 perde Mükemmel orta oyunu
C22,  C23 025-2-ab Osmanlı Komedi Kumpanyası TROUPE DE COMÉDIE OTTOMANE 22 Şubat 1903, Pazar, à 2h. (1318)Şubat’ın 9uncu Pazar günü gündüz sâat 8 de. Beyoğlu Beyoğlu’nda Cadde-i Kebîrde kâin Konkordiya Tiyatrosu’nda / Théâtre Variété Concordia Tupinel’in Zevcesi FEU TOUPINEL mudhike 3 perde / Comédie en 3 actes direktör: George Gonnet-Levy, rejisör: Çapırasid(Tchaprasde) /Régisseur: M. Tchaprasd, Directeur-Impresario: GONNET-LÉVY muharriri: Alexandre Bisson T(enor Dam)berling, komedi 1 perde/ LE TENOR DAMBERLING, Comédie en 1 acte
 I1 089-1-a Osmanlı Operet Kumpanyası TROUPE D’OPÉRETTE TUROUE 29 Ekim 1887, Cumartesi 1303 senesi Teşrîn-i evvel 17nci Cumaertesi günü akşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3 te. İstanbul (hasar) Şehzâdebaşı’nda vaki Osmanlı Tiyatrosu’nda / THEATRE à Chahzadé-Bachi Le Brigan, ya‘nî Haydudlar LES BRIGANDS opera buffa (opéra bouffe)3 perde / Opérette en 3 actes S. Benliyan Efendi’nin zîr-i idâresinde / S. BENGLIAN (Shiller)
 H25 088-1-a Osmanlı Opera Kumpanyası 15 Aralık 1891, Salı İşbu 1307 senesi Kânûn-ı evvel’in 3üncü Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler’de vâki‘ Handehane-i Osmani Tiyatrosu’nda Maskot, yâhûd Uğurlu Kız opera buffa (opéra bouffe)3 perde S. Benliyan ve İsmail Efendiler taht-ı idâresinde
 C20 024-2-a Osmanlı Tiyatrosı (3 Ağustos 1881, Çarşamba) İşbu 1298 senesi Ramazân-ı Şerîfi’nin 7nci Salı günü ahşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler Caddesi’nde vâki‘ 123 numaralı Fâlcı dram 5 fasıl 6 perde Mınakyan ve Tosbatyan ve Sisak Efendilerin zîr-i idâresinde A. Burjva(Anicet-Bourgeois) ve M. Masson mütercimi: Mınakyan Efendi
 D3 027-2-a Osmanlı Tiyatrosı 7 Ağustos 1881, Pazar İşbu 1298 senesi Ramazân-ı Şerîfi’nin 11inci Cumaertesi günü ahşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler Caddesi’nde vâki‘ 123 numaralı Zavallı Çocuk* fâcia 3 perde Mınakyan Tosbatyan ve Sisak Efendilerin zîr-i idâresinde (Namık Kemal) Bir Gecede Üç Nikâh, şarkılı rakslı komedi 2 perde
 D6 028-2-a Osmanlı Tiyatrosı 9 Ağustos 1881, Salı İşbu 1298 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 13üncü Pazarertesi günü ahşamı ya‘nî Salı gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vez(neciler Caddesi’nde vâki‘ 123 numaralı) Bî-günâh Kızcağız dram 5 fasıl 7 perde Mınakyan Tosbatyan ve Sisak Efendilerin zîr-i idâresinde müellifi: Adolphe Dennerry mütercimi: Şehameddin Bey Efendi
 C17 023-1-a Osmanlı Tiyatrosı 18 Mart 1883, Pazar İşbu (12)99 senesi Mart’ın 6ncı Pazar günü akşamı ya‘nî Pazarertesi gecesi sâat 2 buçukta bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler Caddesi’nde vâki‘ Osmanlı Tiyatrosu İki Ahbâb Çavuş dram 3 fasıl Yağmuryan Efendi’nin zîr-i idâresinde Pulçinella, gülünclü komedi bir fasıl 2 perde
 C24 026-1-a Osmanlı Tiyatrosı 13 Mart 1883, Salı İşbu (12)98 senesi (Mart’ın 1inci Salı günü akşamı) ya‘nî Çaharşenbih gecesi (hasar) olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler Caddesi’nde vâki‘ Osmanlı Tiyatrosu Çocuk Hırsızı dram 5 fasıl 8 perde biri mukaddeme (hasar<Yağmuryan Efendi’nin zîr-i?>) idâresinde müellifi: A.Dennery ve J. Birezil
 D9 029-2-a Osmanlı Tiyatrosı 22 Haziran 1883, Cuma İşbu (12)99 senesi Haziran’ın 10uncu Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Üsküdar Bağlarbaşı’nda vâki‘ Osmanlı Tiyatrosu Hırsız Simon dram 4 fasıl Dakes Efendi’nin zîr-i idâresinde
 C21 025-1-a Osmanlı Tiyatrosı 13 Eylül 1883, Perşembe (1299)İşbu Eylül’ün 1inci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 2 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Üsküdar’da Bağlarbaşı’nda vâki‘ Osmanlı Tiyatrosu Paris Paçavracısı dram 5 fasıl 13 tablo
 D10 030-1-a Osmanlı Tiyatrosı 31 Ocak 1884, Perşembe İşbu (12)99 senesi Kânûn-ı sânî’nın 19uncu Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 2 buçukta bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler’de vâki‘ Osmanlı Tiyatrosu Çocuk Hırsızı dram 5 fasıl 8 perde, birincisi mukaddime Mınak Efendi ma‘rifetiyle müellifi: Lamperdo Bosk? mütercimi: A. Nuri Efendi
 I20 107-1-a Osmanlı Tiyatrosı 19 Kasım 1887, Cumartesi 1303 senesi Teşrîn-i sânî’nin 7nci Cumaertesi günü akşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda vâki‘ Vezneciler’de Esrâr-ı Kabristân, yâhûd Aşk Mağlub olur mu* dram 9 fasıl 1 tablo, birinci perde mukaddime Mınak Efendi ma‘rifetiyle roman müellifi: Kerovbe Efendi Limonciyan mürtebi: Avedis Efendi Arpiyaryan
 D20 034-1-a Osmanlı Tiyatrosu 23 Ekim 1891, Cuma İşbu 1307 senesi Teşrîn-i evvel’in 11inci Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Üsküdar Posta Yolu’nda Beyleroğlu Bağçesi’nde müceddeden inşâ‘ olunan tiyatroda Ancelo Malipiyeri dram 4 perde Ahmed Fehim Efendi ma‘rifetiyle VICTOR HUGO
 I19 106-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası 12 Aralık 1891, Cumartesi İşbu 1307 senesi Teşrîn-i sânî’nin 30uncu Cumaertesi günü akşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Dileklerarası’nda vâki‘ Aktör dram 6 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle müellifi: Adomâ ? mütercimi: Fahri Bey
 I13 100-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası THEATRE OTTOMAN, TROUPE DRAMATIQUE OTTOMANE 2 Eylül 1898, Cuma, à 7 h. matinée a la turque İşbu Ağustos’un 21inci Cuma günü gündüz sâat 7yi çâryek geçerek bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Bir Fakîr Delikanlının Hikâyesi Le roman d’un jeune homme pauvre cinâî dram 7 perde/ Dram en 7 actes Mınak Efendi ma‘rifetiyle / Dirigée par Mr. Minak
 C2 018-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası THEATRE OTTOMAN; TROUPE DRAMATIQUE OTTOMANE 14 Eylül 1898, Çarşamba, İşbu (1314) Eylül’ün 2nci Çaharşenbih günü gündüz sâat 7yi çâryek geçerek bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Üsküdar’da Tophanelioğlu’nda vâki‘ Belediye Bağçesi’ndeki tiyatroda / SCUTAR JARDIN DE MINUSIPAL Bir Kadının On Senelik Hayatı DIX ANS DE LA VIE D’UNE hissî dram 9 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle / Dirigée par M. Minak müellifi(hasar) mütercimi: Mınak Efendi
 H14 077-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası THEATRE OTTOMAN, TROUPE DRAMATIQUE OTTOMANE 23 Eylül 1898, Cuma, à 7 h. matinée a la turque İşbu (1314) Eylül’ün 11inci Cumaertesi günü gündüz sâat 7yi çâryek geçerek bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Dilenci Karı LA MENDIANTE hissî dram 5 perde / Dram en 5 actes Mınak Efendi ma‘rifetiyle / Dirigée par Mr. Minak
 H4 067-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası 30 Temmuz 1899, Pazar İşbu (1315) Temmuz’un 18inci Pazar günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Baronun Hoppalığı* şarkılı ve rakslı komedi {vodvil} 3 perde / VAUDEVILLE BOUFFE Mınak Efendi ma‘rifetiyle Nöterin Kızları*, rakslı komedi 1 perde
 D14 031-2-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası (5 Ocak 1900, Cuma) İşbu 1317 sensesi Ramazân-ı Şerîf’in 3üncü Pencşenbih Cuma günü akşamı ya‘nî gecesi sâat 3 te icrâ’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler’de vâki‘ tiyatroda Peçeli Kadın cinâî ve hissî dram 9 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle
 F7 046-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası (20 Ocak 1900, Cumartesi) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 18inci Cuma günü akşamı ya‘nî Cumaertesi gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler’de vâki‘ tiyatroda Ma‘sûm Jak, yâhûd Evlâdının Yoluna Çay Veren bir Peder 9 perdeden mürekkeb fâci‘ bir dram {Mınak} Efendi ma‘rifetiyle gayet gülünclü komedi 1 perde
 G2 050-3-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası (23 Ocak 1900, Salı) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 21inci Pazarertesi günü akşamı ya‘nî Salı gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler’de vâki‘ tiyatroda Meyhâne Fâciaları cinâî dram 9 perde {Mınak} Efendi ma‘rifetiyle gayet gülünçlü komedi
 D17 032-2-a Osmanlı Tiyatrosu (27 Ocak 1900, Cumartesi) İşbu 1317 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 25inci Cuma günü akşamı ya‘nî Cumaertesi gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler’de vâki‘ tiyatroda Demirhâne Müdürü hissî dram 5 perde {Mınak} Efendi idâresinde gayet gülünclü komedi
 H15 078-1-a Osmanlı Tiyatrosu (3 Ağustos 1900, Cuma) 1316 senesi Temmuz’un 21inci Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde vâki‘ Papası Bağçesi Tiyatrosu’nda Ma‘sûm Jak, yâhûd Evlâdının Yoluna Çay Veren bir Peder LA PETIT JACQUE 9 perdeden mürekkeb fâci‘ bir dram Mınak Efendi idâresinde Jol Flarti(ni)
 E9 038-2-a Osmanlı Tiyatrosu (10 Ağustos 1900, Cuma) 1316 senesi Temmuz’un 28inci Cuma günü gündüz sâat 6 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde vâki‘ (hasar) Bağçesi Tiyatrosu’nda Mecnuneler Tabibi LE MEDECIN DES FOLLES cinâî ve hissî dram 13 perde Mınak Efendi idâresinde
 G17 055-1-a Osmanlı Tiyatrosu (12 Ağustos) 1900, Pazar 1316 senesi Temmuz’un 30uncu Pazar günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde vâki‘ Papası Bağçesi Tiyatrosu’nda Peçeli Kadın La Dame Voilée cinâî ve hissî dram 9 perde Mınak Efendi idâresinde
I4,  I5 092-1-aB Osmanlı Tiyatrosu (17 Aralık 1903, Perşembe) 1321 Ramazân-ı Şerîf’in 27nci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3te. Anadolu yakası Şehzâdebaşı’ndaki tiyatroda Bî-çâre Miniyon(Mignon) LA PETIOTE dram 6 perde / Drame en 6 actes Mınak Efendi idâresinde M. Drack gülünclü komedi 1 perde
E10,  E11 039-1-ab Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası 5 Eylül 1910, Pazartesi Ağustos’un 23üncü Pazarertesi günü akşamı ya‘nî Salı gecesi sâat 3te ibtidâr olunacaktır. Beyoğlu Beyoğlu’nda Haleb Çarşısı’nda Variyete Tiyatrosu’nda Zehirli Çiçekler* LES FLEURS VÈNIMEUSES tarihî ve edebî hâile 4 perde / drame en 4 actes Mınak Efendi idâresinde / Dirigée par Mr. Minak, DIRECTION Mr. JEAN LEIHMAN müellifi: Doktor Sa‘id Ali Bey gülünclü komedi 1 perde
E17,  E18 041−2−ab Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası TROUPE DRAMATIQUE OTTOMANE 7 Eylül 1910, Çarşamba (1328) Ramazân-ı Şerîf’in 3üncü Çaharşenbih günü akşamı ya‘nî Pencşenbih gecesi sâat 3te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Haleb Çarşısı’nda Variyete Tiyatrosu’nda / THÉATRE DES VARIÉTÉS Vatan* LA PATRIE fecî‘ d(r)am 6 perde / DRAME EN 6 ACTES Mınak Efendi idâresinde / Dirigée par Mr. Minak, DIRECTION Mr. JEAN LEIHMAN müellifi: Victorien Sardou mütercimi: Ali Nihad Bey (1328) Ramazân-ı Şerîf’in 2nci, Çaharşenbih olur.
D4,  D5 028-1-ab (Osmanlı Dram Kumpanyası); Madam Binnemeciyan Kumpanyası TROUPE DRAMATIQUE OTTOMANE et Mme BINNÉMÉDJIYAN 20 Ağustos 1912, Salı, à 9h. du soir Ramazân-ı Şerîf’in 7nci Salı günü akşamı sâat 9 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Variyete Tiyatrosu’nda / THÉATRE DES VARIÉTÉS Şeytanın Hatası* LA FAUTE DU DIABLE büyük feeri dram 6 perde / Féerie en 6 actes rejisör Mösyö Jül Kotye muharriri: Ali Nihad Bey
G14,  G15 053-2-ab Osmanlı Tiyatrosu 7 Eylül 1916, Perşembe (1332) 25 Ağustos’un Pencşenbih günü gündüz alafranga bir buçuktan i‘tibâren akşama kadar yalnız Hanım Efendilere, gece akşam 6 dan i‘tibâren gece yarısına kadar. Beyoğlu Beyoğlu’nda Taksim Belediye Bağçesi’nde / TAXIM GARTEN VON PERA Punçnella komedi 1 perde Mınakyan Efendi ma‘rifetiyle İki Sağır, mudhike 1 perde Cinematographe
E14,  E15 040-2-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası Troupe Dramatique Ottomane 27 Ağustos, Pazar, Dimanche 14/27 Aout, soirée à 9 1/2 heures Ramazân-ı Şerîf’in üçüncü Pazar günü akşamı sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda müceddeden inşâ‘ olunan Ferâh Tiyatrosu’nda / THÉATRE FÉRAH CHAHZADÉ BACHI Balmumcu L’HOMME AU FIGURE DE CIR cinâî dram 9 perde / Dram en 9 actes Mınak Efendi idâresinde / Directeur-Régisseur: M. MINAK
B25,  C1 017-2-ab Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası Ramazân-ı Şerîf’in birinci günü akşamı 2nci gecesi alaturka sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda müceddeden inşâ‘ olunan {Millet} Tiyatrosu’nda Muhârebe ve İntikâm* hâile-i târihiyye, vak‘a-i hakikiyye 8 perde 1 tablo Mınakyan Efendi idâresinde, Madam Zabel Hekimiyan Hanım birlikte
 I8 095-1-a Osmanlı Tiyatrosu Ramazân-ı Şerîf’in 2nci Pazar günü akşamı ya‘nî Pazarertesi gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda vâki‘ tiyatroda Jak Varley JAQUE VARLEY dram 9 perde Mınak Efendi idâresinde
 H10 073-1-a Osmanlı Tiyatrosu Ramazân-ı Şerîf’in 4üncü Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 te bed’ olunacaktır. İstanbul Şehzâdebaşı’nda vâki‘ tiyatroda Madmoazel Janny Mademoiselle JANNY cinâî dram 7 perde Mınak Efendi idâresinde gülünclü komedi 1 perde
 H19 082-1-a Osmanlı Tiyatrosu İşbu Ramazân-ı Şerîf’in 6ncı Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 te. (hasar) Kantocu Kız ZAZA hissî ve ciddî dram 5 perde Mınak Efendi idâresinde Edgard ile Beslemesi, gayet gülünclü komedi 1 perde
 I18 105-1−a Osmanlı Tiyatrosu Birinci kısmı işbu Ramazân-ı Şerîf’in 20nci Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi. İkinci kısmı Ramazân-ı Şerîf’in 21inci Çaharşenbih günü akşamı ya‘nî Pencşenbih gecesi sâat 3 buçukta. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Dileklerarası’nda vâki‘ {Ferâh} Tiyatrosu’nda Monte Kristo* (Le Comte de Monte-Cristo) Birinci kısmı 6 perde, İkinci kısmı 9 perde Mınak Efendi idâresinde (Alexsandre Dumas père) komedi bir perde Birinci fasıl, komedi bir perde. İkinci fasıl, Monte Kristo.
 H9 072-1-a Osmanlı Tiyatrosu İşbu Ramazân-ı Şerîf’in 20nci Salı günü akşamı ya‘nî Çaharşenbih gecesi sâat 3 buçukta. İstanbul (Şehzâdebaşı’nda Dile)klerarası’nda vâki‘ (tiyatrosu’nda) Andre Jerar hissî dram 5 perde Mınak Efendi idâresinde gayet gülünclü 1 perde
 D18 033-1-a Osmanlı Tiyatrosu İşbu Ramazân-ı Şerîf’in 29unzu Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 buçukta. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Dileklerarası’nda vâki‘ tiyatroda Paris Fâciaları dram 9 perde Mınak Efendi idâresinde gülünclü komedi 1 perde
 D25 035−2−a Osmanlı Tiyatrosu Îd-i Şerif’in 3ncü günü gündüz sâat 7 de. (hasar) Kumâr-bâzın Encâmı fecî‘ dram 6 fasıl {Mınak} Efendi idâresinde müellifi:Viktor Dukanjed(Victor Ducange)
 G24 062-1-a Osmanlı Tiyatrosu İşbu şehr-i Mayıs 19uncu Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde vâki‘ Papas Bağçesi Tiyatrosu’nda Kör, yâhûd Öz Evlad Aslına Çeker L'AVEUGLE fecî‘ dram 5 perde Mınak Efendi idâresinde Cinematographe
 E20 042−2−a Osmanlı Tiyatrosu Nisan-ı Rûmî’nin 5inci Penceşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda vâki‘ tiyatroda Lûsî Didiye (Lucie Didier) dram 3 perde Aliksanyan ve Holas Efendiler ma‘rifetiyle Çamaşırcılar, şarklı oyun 2 perde Komik şehir Hasan
 A19 006-2-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Haziran’ın 18inci Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili’de vâki‘ tiyatroda Bir Validenin Hatası* LA FAUTE D’UNE MÈRE cinâî ve hissî fâcia dram 4 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle Kayın Valide*, ciddî komedi 1 perde
 H3 066-1-a Osmanlı Tiyatrosu, Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Haziran’ın 26ncı Cuma günü gündüz sâat 7 de icrâ’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Söğüdlü Çeşme’de Zambaoğlu Bahçesi’nde vâki‘ tiyatroda Gölge gülünclü komedi 4 perde Şevki ve Hakkı Efendiler ma‘rifetiyle komedi 1 perde “26ncı Cuma”, el ile “21nci Pazar” yazılır.
 C13 021-2-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Temmuz’un 2nci Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ Cânî Pederin Avukat Oğlu cinâî dram 8 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle
 B1 009-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Temmuz’un 9uncu Cuma günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda İ‘timâd, Emel, Rikkat cinâî ve hissî dram 6 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle
 E19 042−1−a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Temmuz’un 11inci Pazar günü gündüz sâat 7 de bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Kızıl Köprü Cinâyeti cinâî ve hissî dram 5 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle Sâatçinin Şapkası, gayet gölünclü komedi 1 perde
D23,  D24 035−1−ab Osmanlı Tiyatrosu Temmuz 14üncü Cumaertesi günü gündüz alaturka altı buçukta Hanımlara ve akşamı iki buçukta Efendilere. Anadolu yakası Kadıköyü’nde {Zamboğlu-Apollon} Tiyatrosu’nda Sultân Mehmed Fâtih* hakiki ve tarihi muhteşem piyesi 3 perde Mınak Efendi idâresinde Fatih Sultân Mehmed=Nureddin Bey Hüseyin Kami Bey Efendi tarafından konferans<<munzame>> Sinematgraf
 F6 045−3−a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Ağustos’un 25inci Çaharşenbih günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Üsküdar’da Tophanelioğlu’nda vâki‘ tiyatroda Bir Fakîr Delikanlının Hikâyesi hissî dram 7 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle
 F15 048-1-a Osmanlı Tiyatrosu (hasar) 16ncı Cuma günü gündüz sâat 7de. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde vâki‘ Papas Bağçesi Tiyatrosu’nda Bir Kadının Erkek Üzerine Olan Te’sîrât-i Vahîmesi, yâhûd Dalila DALILA  hissî dram 5 perde Mınak Efendi idâresinde(rejisörümüz Mınak Efendi) gayet gülünçlü komedi 1 perde
 H8 071-1-a Osmanlı Tiyatrosu İşbu Ağustos’un 25inci Çaharşenbih günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Üsküdar’da Küçük Çamlıca’da vâki‘ tiyatroda Demirhâne Müdürü (Le Maître de Farges) dram 5 perde Mınak Efendi idâresinde komedi 1perde
 H12 075-1-a (Osmanlı Tiyatrosu); Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Ağustos’un 25inci Cuma günü gündüz sâat 7 buçukta bed’ olunacaktır. Anadolu yakası Kadı karyesi’nde Papas Bağçesi’nde vâki‘ tiyatroda Hokkabâz hissî dram 5 perde Mınak Efendi idâresinde gayet gülünclü komedi
 H13 076-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Eylül’ün 26ncı Pazar günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Şâir cinâî ve hissî dram 5 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle gayet gülünclü komedi 1 perde
 H16 079-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Ağustos’un 13üncü Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’ndada(sic!) vâki‘ tiyatroda Kontes Sara (Le Comtesse Sarah) hissî dram 5 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle müellifi: Georges Ohnet mürtebi Mınak efendi
 H18 081-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Osmanlı Dram Kumpanyası İşbu Temmuz’un 23üncü Cuma günü gündüz sâat 7 de. Anadolu yakası Kadıköyü’nde Kuşdili Çayırı’nda vâki‘ tiyatroda Münasebât-ı gayr-i Meşrûa* hissî dram 5 perde Mınak Efendi ma‘rifetiyle gayet gülünçlü, Edgar’la beslemes
 H1 064-1-a Osmanlı Tiyatrosu; Komedi, Vodvil ve Dram Kumpanyası Kânûn-ı evvel’in 29uncu Cumaertesi günü akşamı ya‘nî Pazar gecesi sâat 3 de. İstanbul Şehzâdebaşı’nda vâki‘ tiyatroda Mösyö Raplar (Monsieur Raplar) vodvil 1 perde idâre Ahmed Fehim Paskal Farjo(Fargo), hissî dram 1 perde
 D13 031−1-a Rifâ Mekteb-i İdâdisi Şâkirdânı nâmına amatörler Ramazân-ı Şerîf’in 10uncu Salı günü akşamı sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Sahne-i Heves Tiyatrosu’nda Zor Nikâh komedi 1 perde müellifi: Molierd(Molière) (mütercimi:)Ahmet Vefik Paşa merhûm Nasıl oldu, dram 3 perde muharriri: İttihâd ve terakki cem‘iyyeti a‘zâsından Kazım Bey
A1,  A2 001-1-ab Sahne-i Milliyye-i Osmâniyye; Burhaneddin Bey ve Kumpanyası; Millî Osmanlı Tiyatrosu Scène Nationale Ottomane 6 Eylül 1910, Salı, à 9 h. du soir (1328) Ramazân-ı Şerîf’in 2nci Salı günü akşamı Çaharşenbih gecesi sâat 3 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Odeon Tiyatrosu / Théâtre ODÉON Dreyfus Dreyfus müdhiş ve askerî piyesi 6 perde / Pièce en 6 actes traduit rejisör: Reşad Bey / Direction: Burhaneddin et Réchad Bey muharriri: Hüseyin Kami Bey Türkçe’ye mütercimi: Loura Bey, Pikar=Burhaneddin Bey, Dreyfus=Papaziyan
A4,  A5 002-1-ab Sahne-i Milliyye-i Osmâniyye; Burhaneddin Bey ve Kumpanyası; Millî Osmanlı Tiyatrosu Scène Nationale Ottomane 12 Eylül 1910, Pazartesi, à 9 1/2 h. du soir (1328) Ramazân-ı Şerîf’in 8inci Pazarertesi günü akşamı ya‘nî Salı gecesi sâat 3 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Odeon Tiyatrosu / Théâtre ODÉON Girid’in Sonu* La Fin de Crète millî oyun 5 perde / Pièce symbolique en 4 actes. rejisör: Reşad Bey / Direction: Burhaneddin et Réchad Bey muharriri: Hüseyin Kami Bey
A7,  A8 003-1-ab Sahne-i Milliyye-i Osmâniyye; Burhaneddin Bey ve Kumpanyası; Millî Osmanlı Tiyatrosu Scène Nationale Ottomane 15 Eylül 1910, Perşembe, à 9 1/2 h. du soir (1328) Ramazân-ı Şerîf’in 11inci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Odeon Tiyatrosu / Théâtre ODÉON Napoleon Bonapart Napolèon Bonaparte 4 perde / Pièce en 4 actes rejisör: Reşad Bey / Direction: Burhaneddin ve Réchad Bey müellifi: Pierre Berton, muharriri: Hüseyin Kami Bey Napoleon=Burhaneddin Bey
A10,  A11 004-1-ab Sahne-i Milliyye-i Osmâniyye; Burhaneddin Bey ve Kumpanyası; Millî Osmanlı Tiyatrosu Scène Nationale Ottomane 29 Eylül 1910, Perşembe, à 9 1/2 h. du soir (1328) Ramazân-ı Şerîf’in 25nci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi sâat 3 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Odeon Tiyatrosu / Théâtre ODÉON Nasreddin Hoca NASSREDDIN HODJA revue 2 perde / Revue locale en 2 actes rejisör: Reşad Bey / Direction: BUHANEDDİN ve RÉCHAD BEY muharrirleri: (B)eha Tevfik ve Ahmed Nebil Beyler / BÉHA TEWFIK et AHMED NÉBIL BEY muharriri: Hüseyin Kami Bey
A14,  A15 005-1-ab Sahne-i Milliye-i Osmâniyye SCÈNE NATIONALE OTTOMANE 25 Ağustos 1911, Cuma, à 9 h. du soir (1329) Ramazân-ı Şerîf’in 1inci Cuma günü akşamı sâat 2 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Tepebaşı Belediye Tiyatrosu / THÉATRE MUNICIPAL DES PETITS-CHAMP Celâleddin Hevârizmşâh DJELALEDDIN HEVARIZIM CHAH oyun 6 perde / Pièce nationale en 6 actes Burhaneddin ve rejisör Reşad Beyler muharriri: ebü-l-ahrâr merhûm Namık Kemal Bey Mehmed Hıvârezm(Harezm) Şâh=Burhaneddin Bey
A17,  A18 006-1-ab Sahne-i Milliye-i Osmâniyye SCÈNE NATIONALE OTTOMANE 11 Eylül 1911, Pazartesi, à 9 heures du soir (1329) Ramazân-ı Şerîf’in 18inci Pazarertesi günü akşamı sâat 2 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Odeon Tiyatrosu / THEATRE ODÉON Târık bin Ziyâd TARIK BIN ZIAD hâile-i târihiyye 8 perde / Pièce historique en 8 actes müdîr: A. Vefik Bey, rejisör: Reşad Bey / Direction: VÉFIK BEY, Direction Artistique: RECHAD BEY A. HAMID Bey Tarık bin Ziyad Çakırcalı Zevk Ediyor! / TCHAKIRJALI S'AMUSE
A21,  A22 007-2-ab Sahne-i Milliye-i Osmâniyye SCÈNE NATIONALE OTTOMANE 22 Eylül 1911, Cuma, à 9 h. du soir (1329) Ramazân-ı Şerîf’in 29uncu Cuma günü akşamı sâat 2 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Odeon Tiyatrosu / THEATRE ODÉON Bizans’ın Sukudu, yâhûd Fâtih Sultân Mehmed LA CHUTE DE BYZANCE ou L'ENTREE DES TURCS A CONSTANTINOPLE hakikî ve târihî oyun 5 perde / Pièce, historique en 5 actes müdîr / Direction: A. Vefik Bey /VÉFIK BEY, rejisör/Direction Artistique: Reşad Bey/RECHAD BEY muharriri: RAIF Bey/Raif Bey
A23,  A24 008-1-ab Sahne-i Milliye-i Osmâniyye SCÈNE NATIONALE OTTOMANE 25 Eylül 1911, Pazartesi, à 2 1/2 heures; à 9 1/2 heures (1329) Bayramın 2nci Pazarertesi günü iki müsâmere-i fevkalâde birincisi gündüz alafranga sâat 2 buçukta. İkinci müsâmere gece alafranga sâat 9 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Odeon Tiyatrosu / THEATRE ODÉON 1293, yahud Vak‘ayı Hal‘ LES DERNIERS JOURS D'ABDUL AZIZ oyun 4 perde / Pages de la Vie Historique en 4 actes müdîr / Direction: A. Vefik Bey /VÉFIK BEY, rejisör/Direction Artistique: Reşad Bey/RECHAD BEY muharriri A. K. Bey muharriri: RAIF Bey
B2,  B3 009-2-a Sahne-i Osmaniyye SCÈNE OTTOMANE 25 Ağustos, Cuma, à 9 heures Ramazân-ı Şerîf’in 1inci Cuma günü akşamı sâat 3 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Haleb Çarşısı’nda Varyete Tiyatrosu / Théâtre de Variété Evlâdlerimiz MES ENFANTS hissî piyes 5 perde / Piéce en 5 actes müdîr-i mes’ûlü: Ali Esad Bey Resimli ana oyuncu: Nureddin (Şefketi)Bey gayet gülünclü komedi 1 perde
B5,  B6 010-2-ab Sahne-i Osmaniyye SCÈNE OTTOMANE 26 Ağustos, Cuma, à 9 1/2 heures Ramazân-ı Şerîf’in 15nci Cuma günü akşam sâat 3 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Haleb Çarşısı’nda Varyete Tiyatrosu / Théâtre de Variétés Nasıl oldu COMMENT C’EST-IL PASSÉ? askerî oyun 3 perde 1 tablo / Drame en 3 actes müdîr-i mes’ûlü/Diredteur: Ali Esad Bey/ESSAD BEY muharriri: Kazım Nami Bey Resimli ana oyuncu: Nureddin (Şefketi)Bey gayet gülünçlü komedi 1 perde, hem tiyatro hem sinematograf
B8,  B9 011-2-ab Sahne-i Osmaniyye SCÈNE OTTOMANE 17 Eylül, Pazar, à 9 1/2 heures Ramazân-ı Şerîf’in 24üncü Pazar günü akşamı sâat 3 te. Beyoğlu Beyoğlu’nda Haleb Çarşısı’nda Varyete Tiyatrosu / Théâtre de Variétés Feth-i Celîl-i Kostantiniye, yâhûd Sultân Mehmed Fâtih La prise du Constantinople 3 perde / Drame en 3 actes müdîr-i mes’ûlü/Diredteur responsable: Ali Esad Bey/ESSAD BEY, umûr-u dahiliyye müdürü, Nureddinn Bay muharriri: Lorya Bey Fâtih Sultân Mehmed=Nureddin (Şefketi)Bey
E7,  E8 038-1-ab Şark Dram Kumpanyası <14 Nisan, 1912, Pazar> <1328>Nisan’ın birinci Pazar günü gündüz sâat 7 de Hanım Efendilere ve gece sâat 2 buçukta Bey Efendilere. <26 Rebîülâhır 1330, Pazar> İstanbul Şehzâdebaşı’nda Şark Tiyatrosu’nda Çin İhtilâli ihtilâlin safhât-ı kâmilesini câmi‘ hakikî ve heyecânlı piyes 4 perde 3 tablo Sinematograf, Kanto, Komedi, Monolog(Armenian)
 H23 086−1−a Temaşâhâne-i Osmânî Kumpanyası; Osmanlı Oper(a Kumpanyas)ı (9 Nisan) 1892, Cumartesi 1892 Ramazân-ı Şerîf’in 11inci Cuma günü akşamı sâat 3 te İşbu 1308 senesi Ramazân-ı Şerîf’in 11inci Cuma günü akşamı ya‘nî Cumaertesi gecesi sâat 3 te. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Vezneciler’de vâki‘ Opera Tiyatrosu’nda Kemancı Alber* opera buffa(opéra bouffe) 4 perde K. İsmail Efendi’nin taht-ı idâresinde
 I9 096-1-a Yeni Osmanlı Sahnesi; Komedi, Vodvil, Dram Kumpanyası İşbu Kânûn-ı evvel’in 5inci Pazar günü akşamı, Pazarertesi gecesi sâat 3 te. İstanbul Vezneciler’de vâki‘ tiyatroda Madam Mongodin komedi 3 perde rejisör: Ahmed Fehim Efendi - direktör: Raşid Rıza Bey komedi 1 perde
B11,  B12 012-2-ab Yeni Tiyatro Kumpanyası NOUVELLE TROUPE THÉATRALE 1 Eylül 1911, Cuma, à 9 h. du soir Ramazân-ı Şerîf’in 8inci Cuma günü akşamı sâat 2 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Tepebaşı Belediye Tiyatrosu / THEATRE MUNICIPAL DES PETITS-CHAMPS Zevcem, Kaynanam Olmuş LES SURPRISES DU DIVORCE oyun 3 perde / Comédie en 3 actes müdîr / Direction: Mösyö J. NATANSON; rejisör / Direction Artistique: Reşad Bey muharriri: Reşad Rıdvan Bey / BISSON Ahmed Muhtar Bey=Burhaneddin Bey Çakırcalı Zevk Ediyor!* / TCHAKIRJALI S’AMUSE!
B14,  B15 013-2-ab Yeni Tiyatro Kumpanyası NOUVELLE TROUPE THÉATRALE 3 Eylül 1911, Pazar, à 9 h. du soir Ramazân-ı Şerîf’in 10uncu Pazar günü akşamı sâat 2 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Tepebaşı Belediye Tiyatrosu / THEATRE MUNICIPAL DES PETITS-CHAMPS Alemdâr Paşa, Birinci Jön Türk ALEMDAR PACHA, Le premier Jeune-Turc târih oyun 6 perde / Pièce historique en 5 actes müdîr / Direction: Mösyö J. NATANSON; rejisör(Mise en scène de Rechad Bey) / Direction Artistique: Reşad Bey muharriri: Jak Lorya Bey / LORIA BEY Alemdar Mustafa Paşa=Burhaneddin Bey Çakırcalı zevk ediyor!
B17,  B18 014-2-ab Yeni Tiyatro Kumpanyası NOUVELLE TROUPE THÉATRALE 7 Eylül 1911, Perşembe, à 9 heures du soir Ramazân-ı Şerîf’in 14üncü Cuma günü akşamı sâat 2 buçukta. Beyoğlu Beyoğlu’nda Tepebaşı Belediye Tiyatrosu / THEATRE MUNICIPAL DES PETITS-CHAMPS Tezere, yâhûd Abdülrahman Melekülmansûr TEZÈRE ou LES MAURES EN ESPAGNE haîle-i târihiyye 5 perde / Tragedie en 5 actes de l’illustre poète müdîr/Direction: Mösyö Natanson/J. NATANSON; rejisör/Direction Artistique: Reşad Bey/RECHAD BEY muharriri: / A. HAMID Bey Richard=Burhaneddin Bey Yavrum Komiser
 C19 024-1-a - Mâh-ı hâl-i Rûmî’nin yirmi dokuzuncu Pazarertesi günü akşamı ya‘nî Salı gecesi. İstanbul Direklerarası’nda vâki‘ {Ferâh} Tiyatrosu’nda Salahaddin Eyyübi* perde 5
 B23 016-2-a - Kânûn-ı sânî’nin birinci Pencşenbih günü akşamı ya‘nî Cuma gecesi. İstanbul Şehzâdebaşı’nda Sahne-i Heves Tiyatrosu’nda Müsâmere-i Fevkâlâde 3 perde Zor Nikâh, bir perde komedi, Moliére
not. ( ), Hicri veya Rumi takviminden çıkarılır.
not.< >, Bilgilerinden tahmin edilen tarihi.
not.
İstanbul: Suriçi İstanbul’u ve Makriköy
Beyoğlu: Beyoğlu, Şişli, Ortaköy ve Sarıyâr
Anadolu yakası: Anadolu yakası yakası
Diğerleri: Makriköy, Ortaköy, Boğaz içi, Bursa
not. “ * ”, birinci defa olarak temsili